websikehealthcheck
websikehealthcheck

Hasznosítási terv

budapest-airbnb-lakas-hasznositasi-tervTöltsd ki az űrlapot és 2 munkanapon belül elküldjük, hogy mennyit tudnál keresni, ha a lakásodat rövid távú bérbeadás útján

szálláshelyként hasznosítanánk!

  • Please enter a number from 0 to 10.
  • Max. file size: 80 MB.
  • Max. file size: 80 MB.
  • Max. file size: 80 MB.
  • Max. file size: 80 MB.
  • Max. file size: 80 MB.
  • Max. file size: 80 MB.

Lakás hasznosítás esetén két lehetőségünk van: hosszú távú bérbeadás vagy rövidtávú bérbeadás (szálláshelyként történő hasznosítás). A bevételek és költségek e két hasznosítási forma esetén eltérőek. (eltérő bevételek, költségek és adózás).

Hosszú távú bérbeadás: Mind a bérleti díj bevételek, mind a költségek alacsonyabbak. (pl. rezsi költségeket bérlő fizeti, nincsenek takarítási, mosási költségek).

Rövid távú bérbeadás (szálláshely): A rövid távú bérbeadásból (szálláshely) származó éves bevétel a hosszú távú bérbeadásból származó bevételnek 2,5 – 3 szorosa is lehet. Ugyanakkor szálláshelyként történő hasznosítás esetén gyakorlatilag egy kicsi „hotel”-t működtetünk, így a költségek a vendégekre közvetlenül nem átháríthatók. A szálláshely üzemeltetés komplex szolgáltatás és tapasztalatot igényel. Költségek oldalról számolnunk kell üzemeltetési, takarítási, mosási, szárítási költségekkel, fogyó háztartási cikkek pótlásával. Adózás szempontjából is eltér a hosszútávú és rövidtávú bérbeadás.

Hasznosítási tervünk célja egy reális pénzügyi terv készítése 1 éves időtartamra. Minden lakásra egyedi, komplex hasznosítási tervet (kalkulációt) készítünk, hogy meghatározzuk a reálisan elérhető nettó pénzügyi eredményeket (bevétel – költségek – adók). Az éves hasznosítási tervünk szezonális bontásban készül (főszezon, közép szezon és szezonon kívüli időszak). A bevételek, költségek szezonális vizsgálata szükséges ahhoz, hogy reális éves bevétel és költség tervet kapjunk. A hasznosítási terv készítése során a szezonalitáson kívül figyelembe vesszük a lakás elhelyezkedését, méretét, elrendezését, állapotát, az elszállásolható vendégek számát. Nem utolsó sorban viszont hasonló lakásoknál elért előző évek tapasztalataira és valós eredményeire támaszkodunk. Hasznosítási tervünk részét képezi összehasonlító elemzés is, melynek célja, hogy a hosszú távú bérbeadásból elérhető nettó pénzügyi eredményeket összehasonlítsuk a rövid távú bérbeadásból (szálláshely) elérhető nettó pénzügyi eredménnyel. Ezáltal megalapozott döntést hozhatunk, hogy pénzügyi szempontból a hosszú távú bérbeadás vagy a rövidtávú bérbeadás (szálláshely) a kedvezőbb. Az általános tapasztalat az, hogy egy Budapest belvárosi jó állapotú lakás esetén 40-90%-kal magasabb nettó eredmény elérhető rövid távú bérbeadással (szálláshely), mint hosszú távú bérbeadással. Az, hogy a két hasznosítási formával elérhető nettó eredménynek között mekkora a különbség függ a lakás elhelyezkedésétől, méretétől, elrendezésétől, állapotától, az elszállásolható vendégek számától. Illetve vannak Budapesten olyan kerültek is, ahol a hosszú távú bérbeadással elérhető nettó eredmények magasabbak, mint a rövid távú bérbeadással (szálláshely) elérhető nettó pénzügyi eredmények.